ชุดแก้วกาแฟเซรามิค D003

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554 0 ความคิดเห็น
ชุดแก้วกาแฟเซรามิค ลายทะเล D003

Coffee cup Ceramic1 Set = 4 Coffee cup with saucer & Set Mix Coffee 3 pieces
Cup Size : 6 Wx 8 Lx 6 Hx Weight 0.2 Kgs.
Dish Size : 15 Wx 15 Lx 2 Hx Weight 0.3 Kgs.
Milk Jar : 4.5 Wx 9 Lx 8 Hx Weight 0.1 Kgs.
Jar circle : 6 Wx 7.5 Lx 9.5 Hx Weight 0.2 Kgs.
Jar square : 6.5 Wx 6.5 Lx 9.5 Hx Weight 0.2 Kgs.

BUY IT NOW

Photobucket

Coffee cup Ceramic

Coffee cup Ceramic

Coffee cup Ceramic

Coffee cup Ceramic

Coffee cup Ceramic

Coffee cup Ceramic
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

ชุดแก้วกาแฟเซรามิค D002

0 ความคิดเห็น
ชุดแก้วกาแฟเซรามิค ลายทะเล D002

Photobucket

1 Set = 4 Coffee cup with saucer & Set Mix Coffee 3 pieces
Cup Size : 9 Wx 13 Lx 6 Hx Weight 0.2 Kgs.
Dish Size : 13 Wx 13 Lx 2 Hx Weight 0.2 Kgs.
Milk Jar : 4.5 Wx 9 Lx 8 Hx Weight 0.1 Kgs.
Jar circle : 6 Wx 7.5 Lx 9.5 Hx Weight 0.2 Kgs.
Jar square : 6.5 Wx 6.5 Lx 9.5 Hx Weight 0.2 Kgs.

ชุดแก้วกาแฟเซรามิค D001

0 ความคิดเห็น
ชุดแก้วกาแฟเซรามิค ลายทะเล D001

Photobucket


1 Set = 4 Coffee cup with saucer & Set Mix Coffee 3 pieces
Cup Size : 9 Wx 13 Lx 6 Hx Weight 0.2 Kgs.
Dish Size : 15 Wx 15 Lx 2 Hx Weight 0.3 Kgs.
Milk Jar : 4.5 Wx 9 Lx 8 Hx Weight 0.1 Kgs.
Jar circle : 6 Wx 7.5 Lx 9.5 Hx Weight 0.2 Kgs.
Jar square : 6.5 Wx 6.5 Lx 9.5 Hx Weight 0.2 Kgs.
BUY IT NOW

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket